Veilig ademen niet altijd vanzelfsprekend

De meeste dingen in de natuur zijn goed in balans. Zo ook de lucht. De meest optimale samenstelling van de lucht om ons heen is 21 procent zuurstof, 78 procent stikstof en 1 procent overige gassen. Als dit evenwicht verstoort wordt, raakt alles dat deze lucht inademt ook uit balans.

Onzichtbaar hinderlijk

Dat kan gebeuren als je werkt met schadelijke stoffen. Daarbij kunnen giftige gassen en dampen vrijkomen die vaak met het blote oog niet te zien zijn. Maar ons lichaam heeft er des te meer last van. Neem als voorbeeld koolmonoxide. Als je deze damp inademt zorgt het in je lichaam voor een verminderde zuurstofopname door het bloed, zodat je al snel het bewustzijn kunt verliezen. Met alle gevolgen van dien. Andere gassen kunnen de zuurstof in de lucht verdringen, waardoor je dus minder inademt dan je eigenlijk nodig hebt. Weer andere gassen en dampen kunnen pas op langere termijn een schadelijke effect hebben op het lichaam.

Twee flessen lucht alstublieft!

Een adembescherming is dus onontbeerlijk als je werkt met gevaarlijke stoffen. Daar zijn twee soorten van. De afhankelijke adembescherming zorgt door middel van een filter voor gezuiverde lucht. De onafhankelijke adembescherming haalt via een ademtoestel de schone lucht uit persluchtflessen. Ademluchttoestellen worden altijd gebruikt als het zuurstofgehalte in de lucht te laag is of als de hoeveelheid zuurstof snel kan afnemen. Daarnaast wordt dit apparaat gebruikt als de luchtverontreiniging zo sterk is dat een filter het niet meer kan reinigen. Houd er wel rekening mee dat je voor het gebruik van onafhankelijke adembescherming een training gevolgd moet hebben. Je kunt hiervoor terecht bij G4s safety solutions.

Het lijkt zo vanzelfsprekend: lucht. Maar wanneer het verontreinigd is of zelfs helemaal ontbreekt besef je pas hoe belangrijk het is. Daarom is het van groot belang altijd goed beschermd te zijn als de kwaliteit van lucht in het geding komt. Want alleen dán kun je veilig en vrij ademen.