Leidinggevend monteurs

Vaak dient er al vroeg in een leven een keuze gemaakt te worden voor een beroep. Zeker wanneer het op school niet voortvarend gaat, wordt er snel een praktisch beroep gekozen. Toch zegt dit zelden iets over kunnen en vermogen. Tussen monteurs kunnen daardoor erg goede leidinggevenden zitten waarvan geen weet is. Ondertussen hebben zij echter al wel ervaring en praktijkkennis opgedaan waar een pas afgestudeerde vaak tegenaan zal lopen als tekortkoming. Wanneer er binnen een bedrijf een monteur is waarbij leidinggevende eigenschappen naar voren komen kan het dus erg verstandig zijn om deze deel te laten nemen aan een cursus leidinggevend monteur.

De cursus

De cursus van leidinggevend monteur duurt 8 dagen. Hierin komen verschillende competenties aan bod welke gedurende deze 8 dagen behandeld zullen worden. Deze competenties zijn bedoeld voor monteurs welke een leidinggevende functie ambiëren of voor leidinggevenden die hun kennis willen opfrissen met behulp van deze cursus. Na succesvol voltooien van de cursus ontvangen de cursisten een getuigschrift. Hiermee kunnen zij aantonen dat ze klaar zijn voor de volgende stap in hun carrière.

De inhoud van de cursus

Na afloop van de cursus is het belangrijk dat de cursisten weten hoe om te gaan met mensen en planningen. Ook het maken van afspraken en gericht communiceren komen aan bod. De cursus bestaat uit vijf onderdelen. Dit zijn communicatie en leiderschap, middelmanagement, planning en timemanagement, calculatie en offertes en bestekken tekenen. Bij deze nieuwe functie als leidinggevende worden er diverse nieuwe taken van de monteur verlangd. Besluiten en overleggen zullen een deel van de werkweek in beslag gaan nemen. Effectief communiceren tijdens deze tijden is erg belangrijk, maar ook de communicatie naar de werkvloer hoort bij het nieuwe takenpakket. Dit zijn onderdelen welke ook in de cursus voor leidinggevend monteur behandeld zullen worden.