Een BHV-cursus garandeert de veiligheid van werknemers

Natuurlijk wil je er als werkgever werkelijk alles aan doen om de veiligheid van je personeel steeds te kunnen garanderen. Daarbij hebben ook werknemers zelf uiteraard groot belang. Het is dan ook verstandig om ervoor te zorgen, dat er voldoende mensen op de werkvloer zijn met een zogenaamd BHV-diploma. Deze afkorting staat voor ‘bedrijfshulpvaardigheid’. In feite is het een veiligheidscursus die garandeert, dat werknemers adequaat kunnen omgaan met de grootste gevaren die je op de werkvloer tegenkomt. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld brand, het ontruimen van het gebouw, en een medische noodsituatie.

Wat leer je op een BHV-cursus?

Tijdens een driedaagse BHV-cursus leer je als cursist omgaan met een keur aan situaties die zich voor kunnen doen op het bedrijf. Allereerst leer je verschillende soorten brand herkennen, en krijg je uitgelegd hoe je die het best kunt blussen. Ook wordt je geleerd om je collega’s op een veilige manier aan te spreken en georganiseerd het gebouw te laten verlaten. Door paniek te voorkomen, wordt de veiligheid gegarandeerd. Tot slot leer je ook om medische noodsituaties adequaat het hoofd te bieden. Zo leer je om beroertes en flauwtes te herkennen, en hoe je een AED moet gebruiken in het geval iemand een hartaanval krijgt.

Veiligheid boven alles

Wil je als werkgever zorgen voor veiligheid, dan laat je een of meerdere werknemers een BHV cursus volgen. Maar je moet er ook aan denken om de gecertificeerde BHV’ers om de twee jaar op herhalingscursus te sturen. Op die manier behouden ze hun certificaat, en verfrissen ze om de twee jaar hun kennis op het gebied van hulpverlening en brandpreventie. Alleen op die manier kun je de veiligheid op de werkvloer blijven garanderen, en weet je zeker dat je personeel zo veilig mogelijk is bij brand of in een medische situatie.